AMFITEATR PUŁAWY

AMFITEATR PUŁAWY

Amfiteatr w Puławach przy ulicy Kowalskiego został wykonany z koszy gabionowych wypełnionych tłuczniem (kamieniem), zabudowa drewniana z modrzewia syberyjskiego.

Altana wykonana z drewna sosnowego, natomiast taras z modrzewia syberyjskiego.

Facebook