PKP PUŁAWY

Elewacja na dworcu PKP w Puławach:

Elewacja na dworcu kolejowym w Puławach została wykonana z płyty włóknisto – cementowej i żaluzji aluminiowych.

Facebook